17.nov Når I får ophøjet menneskesønnen,


 da skal I forstå.
Ordene kommer fra samtaler Jesus havde med farisæerne. Samtaler hvor
farisæerne altid kom til at afsløre deres dobbeltmoral. Joh. EV 8:28
Nu er dobbeltmoral jo ikke et ukendt fænomen i vor tid og samfund, hvor
dobbeltmoral viser på flere områder både i politik og administration. Da skal I forstå.
Tilsyneladende forstod de ikke, hvad det hele drejede sig om, heller ikke da Jesus
blev korsfæstet.
Der var nogle, der forstod, men de ville ikke bøje sig for sandheden. For resultatet
ville være, at de mistede ansigt og magt. Nu troede de, at de ville få fred. De slap af
med Jesus ved at slå ham ihjel, men sandheden fik de ikke bugt med. Her er det, vi
kan finde os selv, for vi tror ofte, at bare vi kan ændre beviserne for vore ord og
handlinger, så er alt på det rene. Men derved ændrer vi jo ikke på sandheden om os
selv, den lever videre i vores bevidsthed og en sådan sandhed kan have stor
indflydelse på vore tanker og handlinger på alle områder i vores liv.
Hvordan ændrer vi på det? Først og fremmest ved at blive bevidst om sandheden
om os selv. Dernæst at være bevidst om Gud ords usvigelige sandhed, man kan
altid regne med det og stole på Guds ord i alle vore omstændigheder.
Farisæerne fjernede sandheden, og mistede det evige liv, som kun findes i
sandheden. Det er altså vigtigt, og se tingene, som Gud er dem, og fra hans side, er
der kun frelse og det evige liv, som kun findes i sandheden. Det er altså vigtigt, at
se tingene, som Gud ser dem, og fra hans side er der kun frelse og evigt liv ved
troen på Jesus.
Lad os da anskue vore liv i Guds sandheds lys og indrømme, at i os selv og uanset,
hvor meget vi kæmper og stræber, kan vi ikke nå målet. Jesus er vejen sandheden
og livet.
Aron Jensen