17. okt. At tilgive, som Jesus tilgav


Der findes vel ikke tilgivelse, som den tilgivelse Jesus praktiserede, da han blev
mishandlet og uretfærdig dømt, men Jesus sagde: ”Fader tilgiv dem, for de ved ikke, hvad
de gør”.
Det med uretfærdige domme og mishandlinger hører vi jo om fra Syrien, Afghanistan og
Pakistan og andre lande, hvor kristne bliver forfulgt. Vi hører også om kristne, der tydeligt
bekender Jesu navn, mens de føres hen for at blive dræbt.
Når vi hører om dette, er det svært for os at sætte os ind deres lidelser, men også disse
har været i stand til at tilgive deres bødler.
For os, der lever trygt i vores velfærdssamfund, bliver der en anden sag, for vi kan ikke
andet end at bede for disse mennesker.
Det paradoksale er, at mange kommer til tro under disse forfølgelser. Man fristes til at
spørge: ”Er det en måde Gud arbejder på”?
Jeg tror ikke, Gud arbejder på, at drive os ind i hans rige. Gud elsker os, og Han vil, at vi
følger ham i kærlig lydighed. Ikke desto mindre er det ofte svært for os, at tilgive dem, der
har en anden mening, end vi har.
Der er himmelvid forskel på det, der kræves af os, og dem der er under forfølgelse.
Men tilgivelse er et Guddommeligt princip, som det også fremgår af den bøn Jesus selv
lærte os, nemlig: ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere”.
Det lyder enkelt, men er ofte resultat af lange overvejelser, hvor vi har overvejet, om det er
retfærdigt, af JEG skal tilgive. Det taler Guds Ord ikke om. Der siges blot, at jeg skal
tilgive, fordi jeg selv har fået tilgivelse uden betingelser.
Lad os da glæde os og leve i denne tilgivelse, vi selv har fået ved Guds barmhjertelig og
kærlighed. Ryst sårene af og lev i fred ved at tilgive.
Aron Jensen