17. dec. Han er.

Han er vor fred. Efeserbrevet 2: 14

Gud ønsker at fylde dit bange hjerte med sin underfulde fred.

Hvert eneste menneske, som ønsker det, kan få del i denne fred. Bibelen siger, at Jesus Kristus har gjort det muligt for dig at få fred. Han kom for at forkynde fred. Og Han skabte korsets forligelse mellem Gud og dig.

 Jesus er din fred! Derfor kan ingen anden og intet andet give dit bange hjerte fred. Det er meget vigtigt, at du husker dette. Det er ikke dine indre fornemmelser, der er din fred, ikke din anger, dine bønner eller din helliggørelse, der er din fred. Men Jesus selv er din fred.

 ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer” siger Jesus. Johs. 14: 31. Når du holder fast ved det, vil freden i dit hjerte være ligeså uforanderlig, som Jesus er uforanderlig. Selv om freden i dit hjerte bliver forstyrret i denne fredløse verden, så ejer du stadig freden i Ham, fordi den fredspagt, som Han underskrev med sit eget blod, aldrig kan forandres.

 Når du er urolig og bange, når verdens kolde vinde stormer løs på dig, og du ikke længere fornemmer, du har fred, så tænk på Jesus Kristus. Han er den samme i går og i dag, ja til evig tid, og husk, Han er din fred.

 Retfærdiggjort af tro har du fred med Gud ved Jesus Kristus. Du kan ikke få noget større og mere end Jesus. I Ham har du alt. Jo mere du koncentrerer dig om Ham og Hans fuldbragte værk, desto større og herligere og urokkelig bliver din fred.

 Du kan gå fremtiden i møde i tillid til Jesus. Du kender Hans underfulde kærlighed og ledelse indtil i dag. Han vil også være den samme i dagene, der kommer. Frygt derfor ikke Han vil være din fred.

 Amen

Else Käs