16,nov. Intet kan skille os fra Guds kærlighed.

Hebr. 13.5 Gentages det løfte, som Gud har givet flere gange i det Gamle
Testamente: ”jeg vil aldrig slippe dig eller forlade dig. ”Vi er så vant til, at
mennesker svigter deres løfter, og vi må da erkende, at vi selv svigter gang på gang.
Jeg tror ikke, det kan være anderles.
Men Gud er ikke et menneske. ”Er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig
selv kan Han ikke” (2. Tim 2:13). Det er en fantastisk tryghed at vide, at Gud aldrig.
ALDRIG vil svigte os. Uanset hvor umulige vi er, uanset hvor mislykkede vi er i vore
egne øjne, uanset hvor meget vi synes, at vi må have skuffet Gud, så står Hans Ord
og Hans løfte fast: ”Jeg vil aldrig svigte dig”.
Hvis du har oplevet en livskrise, og måske været ude for at blive svigtet eller
kasseret, kan det være en ekstra stor velsignelse at meditere over Guds kærlighed
og trofasthed – for at få mejslet det ind i din sjæl, at Gud vil altid være den samme,
at Han holder fast ved dig også i de øjeblikke, hvor du ikke synes, du er i stand til at
holde fast ved ham.
Uanset - hvordan du og jeg er, så er Gud den samme, Han vil ikke slippe dig eller
forlade dig aldrig.
Hvilket løfte vi har, når vi har taget mod Jesus, som vores Frelser. Han er større end
noget menneske og har al magt i sin hånd. Han tager sig af os, Han ønsker at føre
os
Igennem.
Aron Jensen