16. okt. At være discipel af Jesus.Jeg har været discipel. Jeg var ikke fisker, ligesom de første Jesus kaldte,
men jeg var i lære som håndværker.
Der måtte jeg udføre de opgaver, som Mester gav mig. Det var helt naturligt
og udviklende, at se og prøve de forskellige opgaver, som jeg skulle arbejde
med, før det endelige resultat var tilfredsstillende.
Ds læretiden var forbi, måtte jeg stå på egne ben og fungere i det fag, jeg
havde lært.
Nu møder vi et nyt kald til at være discipel af Jesus.
En discipel af Jesus? Det virker næsten overvældende, for hvem kan leve
op til de normer, vi ser nedskrevet i Evangelierne.
Læg dog mærke til, at Jesus kaldte nogle ganske almindelige mennesker
lige som dig og mig.
Jesus undersøgte ikke, om de var gode nok eller retfærdige nok. Han sagde
Bare: ”Følg mig”, han forlangte ikke eksamensbeviser eller medlemskab af
en særlig familie. Der var noget særligt ved dem alle, de var i gang med de
daglige opgaver.
Jesus kalder også disciple i dag, og jeg tror, at det er på samme grundlag,
som da Jesus kaldte sine disciple.
Den udrustning , der er brug for, vil han tilvejebringe i os.
Når han siger: ” Følg mig, så siger han egentlig, bliv ligesom mig, vær ligesom
mig, hav det samme sindelag, som jeg har”.
Det skrive Paulus mange år senere: ”Lad det samme sindelag være i jer, som
var i Jesus Kristus”.
Det er umuligt for os selv, men han vil frembringe et sindelag i enhver, der
følger ham i tro, og lader sig forvandle ved hans ånd.
Jesus siger: Gå ud i Verden og gør alle til disciple. Det er ikke vanskeligt, men
det er nødvendigt, med lydighed overfor Guds som det står skrevet i Bibelen.
At leve et liv med glæder og sorger, og med troen på Jesus fuldbragte frelse
fra fortabelsen på korset, og som gav os det evige liv.
Aron Jensen