16. feb. Råb af glæde over....

Dette siger Herren; Råb af glæde over Jacob, bryd ud i jubel over det første blandt folkene; forkynd under lovsang; Herren har frelst sit folk, Israels rest! Jeremias 31:7.

Nu har præsident Trump sagt, at USA godkender Jerusalem som Israels hovedstad. Dette har skabt helt forskellige forventninger til fremtiden. Den muslimske verden forventer død og ødelæggelse af Israel, men vi forventer et skridt frem imod Jerusalems fred. Det er ikke fordi, vi venter øjeblikkelig fred, men det er et skridt i den rigtige retning. Vi ved jo ikke, hvor bevidst præsidenten er om Israels fremtid og udvikling. Det er dog klart, at han har en vældig tillid til USA s militære formåen, uden at tænke på Guds almagt og plan med Israel, Gud har før tvunget stormagter i knæ.

Vi har stor forventning til fremtiden, for vi ser Bibelens profetier blive opfyldt, lige for vore øjne det ene efter det andet. Det giver os også fuld tillid til, at Gud opfylder de ord, Han har udtalt ved sine profeter.

Det giver mig en helt klar forventning om, at Han opfylder alle de profetiske ord, som Han har udtalt også om vor tid. Jesu komme til Jorden var en opfyldelse proklameret længe før, det indtraf og dog skete det helt i overensstemmelse med det, der var profeteret.

Når det i dette profetiske ord lyder, Herren har frelst sit folk, så gælder det ikke kun Israel, men også dem som ved deres ord er kommet med ind under Guds velsignelse. Gud vil gribe ind i historiens gang, og vende op og ned på vore forestillinger om tider og udvikling.

Jeg forventer en tid med mange udfordringer til troen og mange velsignelser, hvis vi i tro lader os inspirere af de profetiske ord, som Gud har givet os. Ord som verden hverken kan eller vil forstå. Hvis folkene ville høre og forstå Guds røst ville alt være såre enkelt, og Jesus kunne komme til jorden igen.

Aron Jensen