15.nov. Salige er de fattige i ånden, thi Himmeriget er deres.


Hvis du har børn, så kender du også udtrykket ”kan selv”, det betyder
Ikke kan, ”men vil selv”.
Længe før de kan tale, viser de tydeligt, at ”vil selv”. Resultatet bliver
ikke altid lige godt. I nogle tilfælde kan det resultere i en magtkamp
mellem forældre og børn.
Denne stærke vilje ligger så dybt i os mennesker, at det kan være et
problem for Gud, ligesom det er det for forældrene.
Ser man på ordet ”fattig” kan det virke som en hån, når Jesus kalder de
fattige i ånden for salige. Det betyder nemlig, ”at være uden midler,
uden indflydelse, ringe, så dårligt stillet, at man er nød til at tigge”.
”Langt hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi
kraft kan tage bolig i mig” siger Paulus.
Er du fattig, ringe, magtesløs og afhængig af andres hjælp, måske som
tiggeren, der lever på andres nåde og barmhjertighed, så er der håb for
dig.
Du er salig, fordi Himmeriget er dit. Guds rige, der består af
retfærdighed, fred og glæde, kan blive dit. Du er ganske tæt på, at Guds
ånd kan komme til med sin skabende kraft.
Alt for stor selvbevidsthed kan være en hindring for Guds hjælp i vore
liv. Så længe vi selv har svarene og løsningerne, vælger vi selv vejen –
ofte en anden end Guds vej. Lad os vælge Guds ledelse og vej.
Han er vor tilflugt og styrke, parat til at hjælpe i svære tider. Salme 46:2.
Aron Jensen