15. Thi vi har ikke...

Går du rundt og er lidt mismodig, og synes, det kunne nu godt være lidt bedre på den ene eller den anden måde. Du har måske heller ikke været mod din næste, som du måske burde være, der kan være så mange forskellige ting i vore liv, der kan frembringe mismod. Så ret dit blik mod himlen, fold dine hænder og fortæl Jesus hvad der trykker dig. Han kender i forvejen dine tanker, og ved hvordan, du har det, men det glæder Ham, at du kommer til Ham med dine bekymringer, uanset hvad de indeholder. For husk på, som der står i Hebr. 4: 15 – 16. ”Thi vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men en, som har været fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.”

Jesus vil altid være der for dig, uanset hvad der trykker dig. Det er dog ikke sikkert, at tingene udvikler sig lige med det samme, som du ønsker det, men vær tålmodig og tro fast på, at Jesus hjælper. Du vil da opdage, at det du gik og bar på, ikke virker nær så tungt, for nu har du overgivet det til Jesus. Det kan blive en hel overnaturlig glæde i dit hjerte, hvor der før var uro, er der nu ro og glæde. Det er hvad der kan ske, hvis du beder Jesus om hjælp.

Det er den store fordel vi kristne har, i forhold til alle som ikke kender Jesus.

Men vi har fået en fri vilje, og med den må vi selv afgøre, hvem vi vil tilhøre, Jesus eller os selv.

Husk det næste gang du er lidt nede med humøret. Jesus hjælper.

Amen

Else Käs