15. marts. Frihed i Kristus.

”Så er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har I Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.” Rom. 8. 1 -2.

”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig.” Johs. 10 27.

Der er ingen fordømmelse for dem, der er i mig. Livets Ånds lov har sat dig fri fra syndens og dødens lov. Der er ikke mange kristne, der kender til at leve i denne radikale frihed, som er deres førstefødselsret. Jeg døde for dig for at sætte dig fri. Lev i min frihed!

For at kunne leve på frihedens vej må du holde dit blik fæstnet på mig. Mange røster erklærer: ”Det er vejen, du skal gå!” men det er kun min stemme, der fortæller dig, hvor den sande vej er. Hvis du følger denne verdens vej med al dens glimmer og glans, vil du synke dybere og dybere ned i en afgrund. Kristne stemmer kan også lede dig på afveje: ”Sådan her skal du gøre!” ”Det må du ikke gøre!” ”Sådan her skal du bede!” ”Bed ikke på den måde!” Hvis du lytter til alle disse stemmer, vil du blive mere og mere forvirret.

Vær tilfreds med bare at være et får, der lytter til min røst. Jeg vil lede dig til hvilens grønne enge og vise dig de rette stier.

Fra andagtsbogen ”Jesus kalder” af Sarah Young.

Knud Mortensen