15. maj. Ambassadeflytning fra Tel Aviv til Jerusalem.

Der sker hele tiden noget omkring Israel. I dag kom der en delegation fra USA til Israel, for at forberede ambassadeflytningen fra Tel Aviv til Jerusalem.

Den danske ambassadør deltog ikke i ceremonierne. Det var for følsomt, og kunne skabe uro, mente ambassadøren, som sikkert også gerne vil følge EU, i EU’s stillingtagen til Israel. De er så bange for den muslimske verden, og den terror de spreder. Det er jo en direkte følge af den vantro og ugudelighed, der præger hele EU.

Nu er det sådan, at vi har en helt anden holdning til det spørgsmål end et flertal i EU. De, der ikke frygter for fremtiden, tilhører Guds folk, både jøderne og os der tror, at Gud har magt til at gennemføre sin vilje helt i overensstemmelse med Guds ord. Jeg er helt overbevist om, at det bliver som Guds ord siger. Derfor må vores bøn for Israel mere dreje sig om jødernes og vores tro på Guds ord end at forsøge at ændre Guds planer.

Jeg tror, der er et stort behov for en styrkelse af vores tro, og at Gud åbner Jødernes øjne for, at Messias kom i Jesus Kristus. Der er også et behov hos os for at tro på Guds ord, og bede i overensstemmelse med dette.

Første Johs. 3:21 Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud, og hvad end vi beder om, får vi af ham. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns Jesu Kristi navn og elske hinanden, som Han har påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham.

Aron Jensen