15. feb. At være Gud nær.....

David siger: Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine velgerninger. Inde i forgården finder du selve telthelligdommen. Den forreste del deraf kaldes den hellige! Her måtte kun præster gå ind. Her lyste den naturlige sol ikke mere. Men den syvarmede lysestage kastede sit lys ud i rummet. Her stod bordet med skuebrødene, hans nærværs brød, og her stod røgelsesalteret foran det forhæng, som skilte det hellige fra det allerhelligste. I den nye pagt er vi alle præster og har ret til at nærme os Gud. Derfor kan alle kristne gå ind i det hellige og modtage åbenbaringslys fra Helligånden. Her kan vi spise det brød, som er Herren Kristus selv. Og opleve mættelsen ved hans nærvær, som ikke kan forklares med menneskeord, men som kun den, der har smagt den himmelske gave forstår. Intet mætter og glæder mennesket, som Guds eget nærvær. Ved at spise dette brød bliver vi et med Ham. Helligåndens lys skinner på brødet, så jeg ser og forstår, hvem Han er. Endnu en gang bliver det stadfæstet, at det ikke længere mig som lever, men Kristus lever i mig.

Røgelsen på røgelsesalteret er billedet på de helliges bønner og den lovsang, som stiger op foran Guds trone som en liflig duft. Lovsangen baner vej ind i det allerhelligste, hvorfra Gud selv vil tale. Ansigt til ansigt ikke i skygger, men en personlig gudsåbenbarelse. Forstår vi dette - får vor lovsang en ny dimension. Den åbner døren ind til det allerhelligste.

Aron Jensen