15. dec. Sandelig

Sandelig, Han var Guds søn. Matt. 27: 54

Gerningsstedet det er Golgata. Naglet til en kors hænger en døende mand. En romersk befalingsmand og en gruppe soldater holder vagt over ham. De samme mennesker, som havde råbt ”Korsfæst ham, bort med ham”, håner og spotter ham. ”Lad ham nu stige ned af korset, så vil vi tro på ham…. andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse”.

Men Jesus steg ikke ned. Han kunne have gjort det, for det var ikke naglerne, der holdt Ham fast til korset. Det var Hans dybe kærlighed til dig. Hvis Jesus var steget ned fra korset, ville enhver mulighed for frelse dermed være gået tabt for altid. Derfor blev Han. Stille, ydmyg, fuld af kærlighed, lydig tro indtil døden fuldbragte Han værket.

Den største begivenhed i verden.

Selv naturen vidnede med. Først skjulte solen sig med sit lys i tre timer. Og da Jesus døde, kom der et voldsomt jordskælv, klipperne revnede, gravene åbnede sig, og forhænget i templet flængedes i to stykker fra øverst til nederst.

Den romerske befalingsmand oplever sammen med sine soldater det hele på nært hold. Og så kommer han med sin trosbekendelse: ”Sandelig, Han var Guds søn!” Det som farisæerne og de skriftkloge, Herodes, Pilatus og alle de andre ikke forstod, og ikke ville tro, det troede denne hedenske befalingsmand. Dermed blev det høj - aktuelle spørgsmål: ”Hvem er denne Jesus?” besvaret: ”Sandelig, Han er Guds søn!”

Tre dage senere bekræftede Gud dette ved at rejse sin søn op fra de døde. Gud oprejste Ham, for at du og jeg kunne blive retfærdiggjort ved troen på dette offer, som Jesus bragte for vor frelses skyld.

Sandelig, Han er Guds søn.

Amen

Else Käs.