14.nov.Jesus sagde: I tilhører denne verden, men det gør jeg ikke Joh. Ev. 8:21I denne samtale med farisæerne sætter Jesus sig selv op på den plads, som

Han har i forholdet til os mennesker, men ligesom dengang mener vi ofte, at vi

ved bedre.

Troen på ham skal ikke styre vore liv, vi kan selv. Ligesom Jøderne havde en

lov,

som styrede alle deres handlinger, sådan har vi hver især lavet os nogle

rammer,

som vi lever efter.

Rammer, som vi selv synes er både gode og retfærdige.

Vi er som regel godt tilfreds med os selv. Så set på den måde ønsker vi ikke at

nogen blander sig. Ikke desto mindre er det spørgsmål, Jesus stiller lige så

aktuelt

for os, som det var for dem, Jesus talte til.

Hvad vil vi svare? Tror vi på Jesus, som den han er, eller har vi en anden

opfattelse?

Jesus var den salvede, som Jøderne ventede, men det ville lederne ikke svare

på,

for så ville de miste deres autoritet. De foretrak magten frem for sandheden.

Vi er nødt til at indse, at vort valg har konsekvenser, både for os selv, vores

familie

og vore venner.

Det er ikke kun lidt ubehag her i tiden, men det er det evige liv, der står på spil.

Det

er altså spørgsmålet til os, anerkender vi Jesus som den, Han er? Han er den

eneste,

der kan give evigt liv til os og til verden.

Hvis vi afviser Hans tilbud, så vælger vi også, at vi selv vil forsvare vores sag,

når

vi skal træde frem for Kristi domstol. Jeg tror ikke, at en eneste af os vil klare

frisag der.

Spørgsmålet er jo så enkelt. Blot at tro på Jesus som Guds søn og verdens

frelser.

Aron Jensen