14. marts. Stol på Herren.

”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig, I vedrden har I trængsler; men vær frimodige , jeg har overvundet verden” Johs. 16.33

Hvis du lærer at stole på mig – virkelig stole på mig – af hele dit hjerte, kan intet skille dig fra min fred. Alt, hvad der sker med dig, kan bruges til noget godt, hvis det lærer dig at stole på mig. Det er sådan, du forpurrer den Ondes gerninger og vokser i nåden gennem selve den modgang, som han har til hensigt at skade dig med. Josef er et godt eksempel på denne guddommelige måde at vende tingene på. Han erklærede over for sine brødre: ”Selvom jeres hensigter var onde, ved jeg, at Guds hensigt var at vende det til noget godt.” Frygt ikke for, hvad denne dag eller en hvilken som helst anden dag bringer på din vej. Koncentrer dig om at stole på mig og gøre, hvad der skal gøres. Slap af, for jer er almægtig, og husk, at jeg går foran dig såvel som ved din side hver dag. Frygt intet ondt, for jeg kan få n oget godt ud af enhver situation, du kommer i.

Fra andagtsbogen ”Jesus kalder” af Sarah Young

Knud Mortensen