14. jan. Sig Gud tak...

Tak under alle forhold, det betyder ikke, at vi skal takke for alle forhold. Brevet til Efeserne 5:20: ”Sig altid Gud fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.”

Kristendommen havde kun været få dage i Europa, da Paulus og Silas blev arresteret for gadeuorden og kastet i fængsel. Men da fangevogteren gik sin runde den nat, hørte han en helt usædvanlig lyd. Han var vant til at høre klager og forbandelser, men denne lyd havde han aldrig hørt før. Fangerne sang glade lovsange til Gud. Med smertende rygge efter piskning, og med fødderne fastspændt i blokken, sang de alligevel glade lovsange til Guds ære. Gad vide om ikke Fangevogteren har kaldt på sin familie, så de kunne høre denne usædvanlige tildragelse.

Paulus havde mange vanskeligheder, de står beskrevet i bibelen, men vi støder jo også ofte overfor vanskelige situationer, hvor vi spørger, hvad nu?

Her kommer et andet ord fra Paulus hvor han siger: ”Glæd jer altid i Herren. Atter siger jeg glæd jer!” Fil. 4:4. Glæden forandrer vores indstilling, glæde giver mod og frimodighed, der opstår en sejrsstemning omkring de glade, og mod til at gå videre i tro på at Gud formår at forvandle et nederlag til sejr.

Her drejer det sig ikke om, hvad jeg mener elle tænker, men at takke Gud under alle omstændigheder. Jeg tror at Gud ønsker, at vi under de nuværende omstændigheder skal takke Gud og søge hans hjælp i løsningen af problemet.

I fængslet i Filippi førte det til en vækkelse, og til dannelse af en menighed. Jeg tror, at hvis alle kristne altid var glade, ville det føre til mere vækkelse end mange af de planer og aktiviteter, vi kan præstere. Glæde og taknemmelighed afslører vores tro på Gud, og bekræfter hans ledelse og velsignelse i vore liv.

Aron Jensen