14. feb. Større glæde i hjertet...

Når vi taler om glæde, er der mange forskellige former for glæde, som det også fremgår af dette vers fra Salme 4: 8-9.

Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Selv helt små børn kan have stor glæde og juble højt over en succes, når de kan fange en bold. Det ligger meget dybt i os, at vi gerne vil have succes i vores liv.

Når vi vokser til, bliver vore ønsker om succes større og mere krævende, men de er fortsat til stor glæde for os. Her giver David udtryk for, at det ikke er hans meget store rigdom, der giver ham den største glæde. Han peger på nogle andre værdier, som for ham synes er både større og mere varige.

Jeg tror, at der ligger en rigdom til os gemt i Kong Davids erfaring på dette område. Når vi ser på vort eget liv, hvad er det så, der giver os den mest tilfredsstillende glæde? Det er jo klart, at vi tænker på vore børn og børnebørn, og på hvor godt de trives. Vore tanker kan også gå i retning af vores økonomiske situation. Som regel er vi dygtige til at bekymre os om alverdens ting.

I denne salme har Kong David lagt alle bekymringer væk. Han har så stor tillid til Gud, at han kan sove roligt om natten. Hvor meget mere skulle vi så ikke være i stand til at hvile, os der har fået vort liv renset i Jesu blod, og har fået vort liv genoprettet ved tro på Jesus.

Jesus er med os på alle vore veje med hjælp og beskyttelse.

Aron Jensen