13. okt. Ydmyghed og tro!Det ydmyge hjerte hører Jesu røst og fatter Hans væsen!
Slip og opgiv al tanke om tjeneste og kald. Giv plads for ydmygheden! Giv
Jesus alle dine tanker og meninger, om måden at leve på, den måde du lever
dit liv på, og alt det, der er i dine tanker.
Slip alle tankebygninger. Meninger og teorier skiller. Kærlighed forbinder.
Det er ikke synspunkter og principper, der gør dig egnet til tjeneste, men tro
og lydighed. Jesu nåde er dig nok!
Jesus elsker dig usigeligt, Han længes efter, at du tør tro det. Dag og nat er
Han hos dig, Han omslutter dig, med sin kærlighed.
Jesus giver den ydmyge nåde. ”Bliv i mig, min nåde er dig nok, min kærlighed
slipper aldrig op”, siger Jesus. Husk at Jesus elskede toldere og syndere
fremfor retfærdige, fordi toldere og syndere vidste, at de var fattige, men de
retfærdige troede, at de var rige.
Du siger måske: ”Jeg har slet intet tilbage af åndelige værdier, der er ingen
ting tilbage, Jesus”. Det behøves heller ikke, vil Jesus svare dig. Du skal ikke
leve af det, du har, men af det du får af mig.
Det gælder ikke om at bevare, men om at øse. Øs af frelsens kilde. Øs under
bøn af mit ord. Tør du ikke tro at Jesus giver gerne? Hvorfor har du så travle
hænder og så utålmodigt sind? Øs med takkens kar af frelsens kilde, og du vil
komme til at kende kildens rigdomme.
Jesus har alt det, du længes efter, og meget, meget mere, men Jesus kan
ikke komme til at give dig det, på grund af din liden tro.
Den som tror på Jesus, af hans indre skal der – som skriften siger – rinde
strømme af vand. Sådan er Jesu kærlighed til dig. Stå ikke dig selv i vejen,
men grib om Hans kærlighed med tomme hænder. Stå fast ved Jesu
trofasthed, den kan aldrig rokkes.
Amen
Else Käs