13. jan. Guds frelsesplan...

Før verden blev grundlagt, har Gud i ham (Jesus) udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Brevet til Efeserne 1:4. Denne lille passage fortæller os, at uden Jesus ville dette være umuligt på grund af vores fejl og mangel på renhed i tanke og handling.

I Jesus er vi udvalgt til at være hellige, og det er også kun ved troen på Ham, at det kan lade sig gøre. Der er mange mennesker, som hver dag kæmper for at stå rene og retfærdige for Guds ansigt. Det er en umulig opgave, ikke desto mindre er det Hans hensigt med os, og årsagen til udvælgelsen.

Det vidunderlige er, at Gud med et eneste offer har tilvejebragt renselse for alle vore synder og overtrædelser (Heb. 10:4) Det var Gud, der gav sin søn, for at fri os fra den kommende vrede. Det vil sige, at Gud stillede nogle krav, vi ikke kunne opfylde, men Gud banede også en farbar vej, som alle kan følge: Troens vej! Vi kan altså ved troen på Jesu død og opstandelse, træde frem for Guds ansigt i kærlighed.

Vejen til retfærdighed, os mennesker imellem, er ofte vanskelig, men dog farbar for os mennesker. Der er mange, der ikke selv ønsker at være kristne, som nøjagtigt ved, hvordan en kristen bør være. Det skal vi kristne ikke lade os drive af, for vi er ikke udvalgt til at bedømme andres liv, men til selv at stå rede for Guds ansigt ved at bygge vort liv og færden på Jesu død og opstandelse. Renheden fremstår i vores tro og efterfølgelse af Jesus.

Jesu helbredte høvedsmandens syge tjener, ved at høvedsmanden troede Jesu ord.

Dette er aktuelt for os i dag: Tro på Guds ord og modtag renhed og hans retfærdighed i tro.

Aron Jensen