12. okt. Disciplens Herre og Mester.At have en Herre og at føle sig herset med, er to forskellige ting. At have en
Herre betyder, at der er en, som kender mig bedre, end jeg kender mig selv.
Jesus påtvinger os aldrig lydighed, Han tager ikke forholdsregler for at få mig
til at gøre, hvad Han ønsker. Til tider ville jeg ønske, at Jesus ville herse lidt
mere med mig, og få mig til at gøre et eller andet bestemt. Men det vil Han
ikke. Til andre tider ville jeg ønske, Han ville lade mig være i fred, men det vil
Han heller ikke.
Vi kalder Jesus Herre og Mester, men er Han det? Ordene ”Herre” og
”Mester” har ikke høj værdi i vores ordforråd, vi foretrækker Frelser,
Helliggører, Helbreder. Det eneste ord til at fortolke Herreforholdet, som det
opleves, er kærlighed, og vi ved meget lidt om den kærlighed, som Jesus
åbenbarer.
Har du tænkt over, hvad ordet adlyde betyder i forhold til Jesus?
I Bibelen bygger lydighed på et forhold mellem ligestillede – Sønnen over for
Faderen. Jesus var ikke Guds tjener, Han var Hans søn. Skønt Han var søn,
måtte Han lære lydighed. Læs i (Hebr. 5: 8). Hvis vi føler, at vi bliver herset
med, er det et bevis på, at vi ikke har nogen Herre, hvis det er vores
indstilling til Jesus, er vi langt borte fra den relation, Han ønsker at have til os.
Han vil have os ind i det forhold, hvor Han simpelthen er Herre, uden vi har
nogen bevidst forestilling om det.
Alt hvad vi ved er, at vi tilhører Ham, og det er en glæde at adlyde Ham. Tjen
Ham af hele dit hjerte, og du vil aldrig fortryde det. Når du tjener Jesus, bliver
du fyldt af velsignelse og glæde.
Amen.
Else Käs