12. dec. Min sjæl er stille....

Min sjæl er stille for Gud alene, min frelse kommer fra Ham, Ja, Han er min klippe, min frelse, mit værn. Salm. 62: 2 – 3.

Engang skrev en dybt deprimeret mand: ”Ak vidste jeg blot en eneste kvist at hvile min fod på, en grundvold sikker og uden brist at bygge mit bævende mod på”.

Livet kan for mange mennesker virke som en ørken. De finder ingen oase med klart livgivende vand. Skælvende og usikker jager de omkring grebet af angst og uro. De vandrer omkring uden at finde et fast holdepunkt i tilværelsen, en klippe at bygge livet på. Imens bliver tomheden i deres sind stadig mere åbenlys, og de er meget ulykkelige.

Dagens ord fortæller, at der findes en klippegrund, som vi kan bygge vort liv på. Klippen er Kristus. Hos Ham finder ulykkelige og deprimerede mennesker ly. Han er oasen i ørkenen. Han er det livgivende vand, ja Han er selve livets vand. Også du kan opleve Ham som klippegrunden i dit liv. Ligesom fødderne ikke kan få noget mere fast og sikker grund at stå på end en klippe, kan du ikke få nogen fastere grundvold end Kristus.

Når det stormer i dit indre, når hjertet er som en rygende vulkan, når du føler dig rastløs og ulykkelig, så flygt ikke fra klippen Jesus. Søg i stedet tilflugt hos Ham. Du vil opleve, at hos Ham viger angsten, og alt hvad du kunne være bange for. Han giver tryghed i alle dine livs storme. Han svigter dig aldrig. Du vil gøre samme erfaring som David gjorde, og vil kunne sige som han: ”Han er min klippe, min frelse, mit værn”. ”Du evige klippe, hos dig er der ly, til dig i min trængsel jeg altid vil fly”.

Amen

Else Käs