11. okt. At være Jesu discipel


.
En sand discipel er en, i hvem Helligånden har vakt denne erkendelse: ”I
tilhører ikke jer selv,” (1. kor. 6: 19). at sige: ”Jeg tilhører ikke mig selv”, er at
have nået et punkt i åndelig modenhed. Det er ikke sikkert, vi alle kan sige
sådan, det kan måske tage tid, før denne åndelige modenhed, er vokset frem
i os. Men hold ud, Helligånden er din rådgiver og trøster, og Han vil komme
dig til hjælp. Helligånden fortolker Jesu natur for os, for at gøre os et med
vores Herre, ikke for at du skal træde frem som en udstillingsgenstand. Jesu
sendte aldrig nogen af disciplene ud af alene på grundlag af, hvad Han havde
gjort for dem. Det var først efter opstandelsen, da disciplene ved
Helligåndens kraft havde fattet, hvem Han var, at Jesus sagde: ”Gå”.
Jesus siger: ”Den der elsker sin far eller mor mere end mig, er ikke værdig til
at være min discipel. Og den, der elsker sin søn eller datter mere end mig, er
ikke værdig til at følge mig”. (Mat. 10: 37). Jesus siger ikke: ”du kan ikke være
god og retskaffen”. Hvis du elsker din mor eller andre, ja måske dig selv
højere end Jesus, så kan du ikke være Hans discipel, men det betyder ikke,
at du ikke kan blive frelst, men du kan ikke være en, som Jesus omtaler som
”min discipel”.
Vores Herre og Mester gør en discipel til sin personlige ejendom, du bliver
ansvarlig for Ham. Jesus omtaler også: ”I skal være mine vidner”. Den Ånd, vi
modtager, leder os ikke til at gøre noget for Jesus, men til at være en
fuldkommen glæde for Ham. En discipels hemmelighed er den: Du er Hans
og Han udfører sine gerninger gennem dig.
Vær Hans – helt og fuldt.
Amen.
Else Käs