11. nov. Dagens Ord

”Den, der tror på sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men!”
Joh. 3,36 er det kapitel i bibelen, der er mest kendt på grund af 16. vers;

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”

Mange mennesker bliver hængende ved dette skriftsted alene, og det kan man ikke, for selv her, hvor skriften giver det stærkeste udtryk for kærlighed, nævnes konsekvensen af manglende tro.

Hvad er livet? Jesus siger et andet sted: ”Det evige liv er at kende dig den eneste sande Gud.”
Af bibelen fremgår det, at vi allerede her i tiden kan begynde at leve i Guds rige. Det dog på baggrund af en omvendelse til tro på Jesus.

Det er ikke noget, vi selv kan gøre. Det er nødvendigt, at give Jesus magten
i vore liv.
Jesus er Guds søn, og når vi tror på ham, er vi allerede gået ind i det evige liv. Troen på ham er grundlaget. Det er dog ofte sådan, at vi gerne vil forbedre vort Image i både Guds og menneskers øjne.

Vi kan ikke gøre det bedre, som Jesus har gjort, hverken med askese, gaver eller ofre. På korset sagde Jesus: ”Det er fuldbragt.”

Det, der er fuldbragt, er en frelse, som ikke kan ændres eller på nogen måde forbedres.
Det er kun os selv, der kan sætte frelsen ud af kraft i vore liv. Hvordan da?

Jo, han har tilgivet os alle vore overtrædelser, og han forventer, at vi på samme måde kan tilgive dem, som er skyldige overfor os, hvor det dog kun er et socialt problem.

I forholdet til evangeliet er det et spørgsmål om evigt liv. Aron Jensen