11. april. Ny kraft og styrke.

”Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste.

Jakob, hvorfor siger du, Israel, hvorfor erklærer du: ”Min vej er skjult for Herren, Gud ænser ikke min ret”? Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de der bier på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.” Esajas 40. 26 – 31.

Livet her på jorden er ingen dans på roser. Ingen undgår modgang og svære tider, hvor alt forekommer sort i sort. Dette gælder, uanset om man er kristen eller ej. Men for den, der sætter sin lid til Herren og bier på ham, gælder løfterne, som vi her har læst fra Esajas. Løfter om hjælp, kraft og ny styrke. Gud er nærværende og altid en hjælp i vore prøvelser; men vi må stole på ham, have tillid til at han griber ind. Lad os derfor i denne tid løfte vore øjne mod himlen i forventning til, at skaberen af alle ting griber ind, viser vej gennem problemerne og giver nye svingfjer.

Jesus siger: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde let.” Matt. 11. 28 - 30.

Knud Mortensen