10.nov. Markus 4 kapitel

”Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv, og kommer
ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet!” Markus 11.
Her føjer Jesus en ny dimension til sin forkyndelse – tro. Hidtil har han
argumenteret med farisæerne.
Her bevæger han sig ind på vores område.
Han taler direkte til os. Det er jo her, vi kan bringe os på linje med de tolv apostle,
som fulgte ham på hans daglige færden.
Vi føler det måske ikke sådan. Men de betingelser, der var aktuelle på den tid er
stadig i funktion.
Ingen kommer til Jesus, hvis ikke Faderen drager ham.
Her kan man bruge Jesu eget spørgsmål: Tror du det?
Vi glemmer ofte, at troen er den eneste vej til Jesus. Vores tro på evangeliet er en
altafgørende betingelse for livet med Gud.
Der findes ikke anden vej, end den Gud har givet os, troens vej.
Der er jo mange forskellige ting i det daglige, hvor vi handler i tro.
Vi kan også sige, at vi handler i tillid til andre. Når det drejer sig om åndelige
spørgsmål eller tro på bibelens budskab, er det ofte tvivl og vantro, der tales om.
Vi synes ofte, at vi ikke har tro nok til den daglige vandring med Herren, men vores
tro kan vokse og udvikles.
Det sker, når vi læser Guds ord og mediterer over det og lader det udvikle sig i vore
tanker, så vi begynder at handle i overensstemmelse med ordet.
Jesus taler om det som en proces ligesom en mark, hvor der bliver sået korn, det
kommer ikke op med det samme, men der sker en proces i jorden, før det spirer og
kommer op.
Hvis man giver det tid, vil det også bære frugt. Læs Jesu undervisning i
Markus kapitel 4
Aron Jensen