10. okt. Bøn og nåde.Den nåde, du fik i går, vil ikke forslå til i dag. Nåde er Guds overvældende
godhed. Guds nåde kan du altid stole på. 2. Kor. 6: 2. ”I en nådig stund
bønhørte jeg dig, og på en frelsens dag hjalp jeg dig”.
Det er ikke et spørgsmål om at bede og anråbe Gud om at hjælpe dig; det er
et spørgsmål om at gribe Guds nåde her og nu. Vi beder ofte som
forberedelse til arbejdet, det er den aldrig i Bibelen. Bøn er øvelse i at trække
på Guds nåde. Sig ikke: Jeg vil stå det her igennem, indtil jeg kan slippe bort
og bede”. Bed her og nu, tænk på Guds nåde i nødens øjeblik. Bøn er det
simpleste i denne verden, det er ikke resultatet af en række fromhedsøvelser.
Bønnen er det sidste område, hvor vi lærer at trække på Guds nåde.
Uanset hvad du må komme ud for af møje og besvær, skal du altid blive ved
med at trække på Guds nåde, så det bliver til undren for dig selv og for andre.
Træk på nåden nu ikke om lidt. De afgørende ord i det åndelige ordforråd er
”Her og nu”. Lad omstændighederne behandle dig, som de vil, bliv bare ved
at trække på Guds nåde i alle de situationer, du kommer ud for. Et af de
stærkeste beviser på, at du trækker på Guds nåde, er, at du bliver ydmyget,
uden at du udtrykker andet end Hans nåde.
Det at blive ydmyget af mennesker, kan i menneske øjne være forfærdeligt
og grusomt at gå igennem. Men i Guds øjne, er det der, Han kan komme dig
til hjælp. Der står også i Sal. 50: 15, ”Kald på mig på nødens dag og jeg vil
udfri dig, og du skal ære mig”.
Glem aldrig uanset hvor usselt dit liv ser ud for dig i dag, Gud er nådig og
Jesus hjælper.
Amen
Else Käs