10. jan. Glæden ved at....

I dag skinnede solen fra en skyfri himmel, og det giver mere energi og mod på at gå i gang med opgaverne. Der er jo altid noget, der trænger til en kærlig hånd. For mig drejede det sig om, at få husets nye varmeanlæg til at fungere optimalt, og læse brugsanvisningen.

Når man laver sådan noget, kan man jo gå og tænke på alt muligt andet. Mine tanker kom hele tiden tilbage til Pottemagerens hus, der er indviet til at være et sted, hvor man kan samles til bøn, lovsang og tilbedelse, og være sammen til stævner. Man glæder sig hver gang til at mødes med vennerne og dele liv med hinanden. Det er befordrende for troen og en dybere udbygning af venskaber og indbyrdes kærlighed. Jeg kan ikke helt forstå dem, der mener, at det åndelige liv kun er til privat og individuel tro og oplevelse. Det er fantastisk berigelse, at få lejlighed til at dele nye opdagelser i Guds ord med andre.

Det kan føles koldt, hvis man altid er alene. Jeg ville meget nødig undvære det åndelige fællesskab, som jeg er en del af. Jeg trives i det, og vokser åndeligt ved at have brødre og søstre, som kan hjælpe mig til at forstå længden, bredden og dybden af Guds barmhjertighed og nåde. Som brevet til Efeserne 2:4: siger: I sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus, - af nåde er I frelst. Hvis man sammen med andre dykker ned i den rigdom, som beskrives her, så kommer man op til en ny rigdom i troen og samværet med andre. Lad os glæde os over den frihed vi har i Danmark til at samles som kristne i vore kirker. Vi kan mødes i frihed og lad os benytte os af den mulighed, så vi sammen vokser i troen på hans fuldbragte værk på Golgata.

Aron Jensen