10. dec. Vær frimodig....

Vær frimodige, jeg har overvundet verden!

 

Joh. Ev.16:33. Når vi taler med mennesker er de ofte nedladende og afvisende overfor budskabet om Jesus og den frelse, han har tilvejebragt for os alle. De oplever det som ydmygende at have brug for frelse. For de mener åbenbart, at de kan klare livet selv uden hjælp fra Gud. Vi har dog hørt vidnesbyrd fra selv de hårdeste fornægtere, at når de blev rigtig bange i en eller anden situation, så fik de trøst og hjælp ved at bede Fader Vor.

Jesus siger: ”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden”.

Frimodighed er noget, vi som børn lærte, at man ikke skulle være for fremtrædende, men tvært imod tilbageholdende og bestemt ikke være for frimodige. Men de fleste børn har en medfødt frimodighed, så det Jesus siger her er, at vi skal opflamme den barnlige frimodighed, vi er født med.

For mange mennesker vil det dog være svært på grund af mange års tilbageholdenhed. Der er dog en anden form for frimodighed, som bestemt ikke skal hæmmes, Jesus siger helt klart, at til ham kan vi komme, som vi er uden at pynte os med en krybende adfærd og ydre fromme øvelser.

Lad os med frimodighed træde frem for nådens trone, selv om vi har tomme hænder og intet at betale med, så hører han vores bøn, og giver os tro til at fortsætte vandringen med ham.

Hidtil har vi oplevet, at vi har bevaret troen på Jesus, og mange har oplevet hans indgreb under sygdom og ensomhed, hvor alt syntes at være uoverstigelige hindringer.

Så lad os da holde fast ved troen, og lad os bare bekende vor tro med frimodighed.

Aron Jensen