04. feb. Vågn op.

I denne uge har jeg været i Kolding til Bedehus Danmarks stævne, hvor der lød overbevisende profetiske budskaber om store forandringer i kirkelivet i Danmark for den kommende tid. Guds ånd vil komme som en flod og nedbryde alle forhindringer for, at Gud kan velsigne vort land og vort folk. Dette er et svar på de mange bønner, der er bedt ud over landet i de senere år. På stævnet blev der sagt: ”Bønneskålen er ved at være fyldt.” Derfor må vi som kirkefolk være vågne, lytte og spejde efter, hvad Guds ånd leder os til hver for sig.

Paulus skriver: ”Vågn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig! Se derfor nøje til, hvorledes I vandrer, at det ikke er som uvise, men som vise, så I udnytter det gunstige øjeblik, thi dagene er onde.” Efeserne 5. 14 – 15.”

Der er gunstige øjeblikke, tider hvor Gud på en speciel måde griber ind i et menneskes liv eller i et lands historie. Efter stævnet i Kolding er jeg blevet overbevist om, at vi står over for et sådant ”øjeblik” i kirken i vort land.

Paulus skriver også, at dagene er onde, hvilket i højeste grad også gælder i dag. Dagligt må vi stå den onde imod og modstå denne verdens fristelser, hvis vi skal få del i det kommende overflødighedshorn af himmelske velsignelser.

 

Knud Mortensen