D. 15. februar 2018

Solen skinner stadig over Pottemagerens hus.


På bedeugen i Kolding fortalte formanden Knud fra bestyrelsen brændende sin historie og tilgang til Pottemagernes hus, og løftede troen op for dette arbejde.

PH fik derefter en ny velsignelse, og påskønnelse af det bedende folk i Danmark til at fastholde visionen; at Pottemageren begynder forfra med det ler, som gik i stykker.
Det var en meget stor opmuntring for alle dem som trofast har holdt fast ved bøn og samvær på PH i det daglige.
Peter Tinggaard, som ledte denne aften, fortalte at dette sted, har har været til stor velsignelse i hans liv og tjeneste. Og at vi skal ære Gud for sit værk på dette sted.
Der blev givet ord og billeder Til PH `s venner , som stod oppe foran ...ca 15-20 personer . Desuden en ung mand kom op og ærede , det arbejde der bliver gjort på dette sted.
Amen- Halleluja...Den unge generation er det brug for.

Tilstede i bede-ugen var vi; Lise, Ejner og undertegnede, som gennemførte en bønnevandring på Bornholm, sidste år i august måned. Vi talte glade sammen om vore oplevelser,
og mente ; at dette må vi da gøre igen. Vi spurgte bestyrelsen på PH, og fik straks et grønt lys til at gå igen i år.
Vi vil derfor bede Gud om at lede os det rigtige sted hen i Danmark og vi vil spejde efter nogle døre, der vil åbne sig for en bønnevandring og velsignelse i sin by og kirke, et stuemøde - og gerne medvirke til den lokale gudstjeneste om søndagen.


Vi har brug for et sted hvor vi kan låne en seng at sove i , og et køkken vi kan benytte.
Den som kommer først til møllen, kan blive den heldige , at se ca. en håndfuld mennesker der går en tur igennem byen med guitar og sang, og bøn. Og som vanligt kan interesserede koble sig på os en time eller mere og følges med os.

Vi har fundet en foreløbig dato, nemlig FREDAG D: 17. AUGUST – ONSDAG D.22. August 2018

Vi er indstillet på at betale vores egen transport og mad.
Men vi beder om en seng at sove i.


 Birgitte Hummeluhre Nissen, Aabenraa.


 


D. 25. nov. 17

Bøn for vore politikere

Valget til regioner og kommuner er overstået. For de enkelte politikere er det nu hverdag med
mange udfordringer, som kræver indsigt og klarsyn samt mod til at tage de rigtige og
nødvendige beslutninger til gavn for os alle.
Forud for valget er der uden tvivl blevet bedt mange bønner om, at de rigtige personer må blive
valgt. I denne forbindelse vil jeg gerne her opfordre til at takke Gud for dem alle, idet vi også
fremover husker dem i vore bønner. De har alle behov herfor, uanset om de erkender det eller
ej.
Vi skal bede for de nyvalgte, men også bede for vore politikere på Christiansborg,
hvor tonen ofte er barsk og hård. Ja, vi skal bede for alle politikere; men lad os først og
fremmest huske at bede for de mange kristne, der er engageret i politik, da de specielt er under
pres.
På PH er der gennem årene bedt mange bønner for politikerne. Specielt er der blev bedt for de
kristne i politik. Her kan eksempelvis nævnes venstremanden Espen Lunde Larsen, der som
minister har været tydelig i sin bekendelse som kristen. På et tidspunkt var han udsat for en
voldsom pressehetz og er stadigvæk under pres. Lad os derfor fortsat stå bag ham i bøn.
Det lille parti Kristendemokraterne har også behov for vor forbøn. Partiet bekender sig klart til de
kristne værdier. Derfor er de i modvind og under pres og har behov for, at vi står bag dem i bøn,
uanset om vi stemmer på dem eller ej. Partiet har denne gang haft et særdeles godt valg. Derfor
tyder det på, at dets nedtur er vendt. Lad os bede om, at de i den kommende tid må opleve et
gennembrud, så de efter næste valg atter har en plads i Folketinget.
Knud Mortensen

D. 25. okt. 17


Kresten Kold- en troshelt
2009ab8c6142c3ba01e48b3d3632a54ejpg

Den kendte skolemand Kresten Kold (1816 - 1870), der sammen med Grundtvig, har lagt
navn til mange friskolers idegrundlag – også gældende i nutidens skoleverden - erfarede
personligt, at Gud elsker mennesker. Derfor skulle børnene ikke plages med at lære Balles
Lærebog i religion udenad.
Derimod gjorde Kresten Kold den mundtlige fortælling i bl.a. kristendom til den vigtigste
metode i undervisningen, hvilket bevirkede, at det for børnene nu blev spændende at gå i
skole og tilegne sig viden og indsigt. Konsekvensen af Kolds pædagogik blev, at han ikke
længere kunne få stilling i den danske folkeskole. Men Kresten Kold gav ikke op. Drevet af sin
kristne tro på, at Gud elsker menneskene, som han selv sagde, gik han sammen med andre
ligesindede i gang med at oprette en lang række friskoler, hvor hans pædagogiske forståelse
praktiseredes og frisatte børnene fra tidens terperi, som i virkeligheden var ren slaveri og
dræbende for al sund udvikling.
Derfor hører Kresten Kold til i rækken af troshelte. Inspireret af sin kristne tro blev han
banebrydende for pædagogisk nytænkning inden for skoleverdenen i sin tid. Ja, selv i dagens
skole i Danmark ser man tydelige spor efter den koldske pædagogik.
H.C. Andersen sagde: ” Man går først så gruelig meget ondt igennem, og så bliver man
berømt”. Således var det for H.C. Andersen, men også for Kresten Kold. Begge måtte de som
Den grimme ælling så gruelig meget ondt igennem, før de fik deres gennembrud og blev til en
svane.
Berømte blev de også begge to i deres levetid hver på sit specielle felt.
Hvad kan vi så lære af Kresten Kold og H. C. Andersen? Jo, selvom der er kristne i dagens
Danmark, der har været så gruelig meget ondt igennem pga. deres tro, er det sidste ord ikke
sagt. Der er mening i galskaben, selvom det kan se broget ud. Nu drejer det sig dog ikke om at
blive berømt, men om at få et gennembrud i sit kristenliv og komme til at virke i
overensstemmelse med det kald Gud har givet til den enkelte. Det er det, Gud ved
Helligånden virker i sin kirke i disse år. Med Kristus som hoved for kirken frisætter han nu
sit folk til at enhver, der dagligt fornægter sig selv og tager sit kors op og følger ham, kan gå
ind i den opgave, som Gud har kaldet den enkelte til. Så lad os være modige og stærke, lad os i
denne tid løfte vore hoveder og gå ind gennem den dør, som Gud har åbnet for os hver især – i
de gerninger han har lagt til rette.
Knud Mortensen

                   D. 16. Okt.

Visioner for Pottemagerens Hus.

44d8a4852569f928f4c899347f4f1386jpg
Esajas Bog 62:6. ”På dine mure, Jerusalem, har jeg sat vægtere ud, som dag og nat
skal råbe til Gud, indtil hans løfter bliver opfyldt. Lad ikke hænderne synke, I, som
beder”.
Pottemagerens Hus er et sted, som er købt med det formål at være et bedehus i
Danmark.
Det er nok det første sted i Danmark, hvor der er så gode faciliteter med plads til
mange mennesker, der har på hjerte at være med til at bede for Danmark, Europa,
Israel og de behov, som dukker op i denne urolige verden omkring os.
Altså mennesker, som Gud har kaldet til at være ”Vægtere på muren”, og som vil
være indviede til at bede. Jeg tror, Gud kalder mennesker, som har det som et kald
til at være med til at bede om Guds riges komme. Mennesker, som vil indvie sig i
bøn for nationen.
Vort mål er, at der hele tiden kunne samle en flok, der har det som en tjeneste at
være i bøn, og som vil gå ind i den tjeneste, og vil være en del af et team, som beder
24 timer i døgnet.
Vi har plads til, at man kan komme nogle dage og være med i bøn.
Man kan også bo hvor som helst i landet og være med i en bønnetjeneste.
Målet er, at man altid kan ringe eller skrive om bøn for det, som brænder på - det kan
være personligt, for ens familie eller vore politikere, der ofte kommer ud for svære
opgaver. Noget der uventet dukker op i vort land eller udland.
Her kan ringes ind til vores sekretær på 7553 3323.
Vi har arbejdet med en ny Hjemmeside og fået en ny Udbyder, så der har været
nogle udfald, hvor man ikke har kunnet komme igennem teknisk set, da det tager tid
at skifte fra én Udbyder til en anden.
Vi håber snart, at det hele skulle være på plads, så vi igen kan kommunikere via mail
eller telefon. Det er altid svært med nye udfordringer.
Dagens Ord sendes via den Nye Hjemmeside. Den Nye Hjemmeside er:
www.watchman.dk eller Pottemagerens-Hus.
Dagens Ord kan høres på 97123 000.
Hvis du ønsker Dagens Ord ind i din Mailboks, så send dit navn og mail adresse. Derefter vil vi som
tidligere sende det til din Mailboks. Da ikke alle ønsker Dagens Ord lagt ind som
Mail, bliver vi nødt til at have en melding om, hvem der ønsker det, så formidler vi
denne service.
Vi har stadig Bøn og Fastestævner hver måned, hvor vi samles til bøn og beder for
vort land, Israel, for den urolige Verden omkring os og for hinanden.
Vi satser på at have stævner flere gange om året med forskellige talere.

Vort mål er at sende den Varme Linje hver torsdag aften med forskellige, der hentes
ind. Her kan man ringe eller skrive ind og komme med forbøns ønsker eller
vidnesbyrd.
Man er meget velkommen til under udsendelsen at ringe på telefon 97 120 220!
Skulle nogle have ønsker om et par dage i stilhed eller retræte, så er man
velkommen til at komme - her kan man bestille værelse på Telefon 7553 3323.
Vi har gode rammer – værelser med adgang til køkken og bad.
Må Gud give os nåde til, at vi er tro med den opgave, som Gud har givet os.
Vi er dybt taknemmelige for alle vore partnere og givere, som har betroet os
opgaven at forvalte Pottemagerens Hus.
Lis Jensen


 


Min drøm- Kristi legeme i funktion


CS-Lewis-Quote-Another-Goaljpg

For få måneder siden sagde jeg ja til en bestyrelsespost på Pottemagerens Hus. På
daværende tidspunkt anede jeg ikke, hvad jeg gik ind til. Tiden der fulgte har været en
turbulent og vanskelig tid for alle med tilknytning til huset også for os i bestyrelsen.
Det ser ud, som om noget er mislykkedes for Pottemageren, og det opleves, som om
Pottemageren er i gang med at forme et nyt kar, som han vil det.
”Når det kar, som Pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes,
lavede han det om til et andet kar, som han ville have det.” Jeremias 18.4.
Da jeg var ung, drømte jeg om at blive dyrlæge, køre rundt til bønderne i hvid kittel og
kloge mig på deres kobesætninger med en sprøjte i hånden. Således gik det ikke.
Undervejs i mine veterinære studier på Landbohøjskolen mødte Gud mig, og mit liv fik en
hel ny retning, idet jeg oplevede, at jeg skulle droppe mine studier.
Nu er jeg pensionist efter mange års arbejde i forskellig jobs, lærer, assistent på
sømandshjem, fabriksarbejder mm. I mit arbejde har jeg altid været omgivet af mange
mennesker, der for langt de flestes vedkommende ikke havde indsigt i, hvad det vil sige,
at være en kristen og tro på en levende og skabende Gud.
For mig har det altid været et privilegium og en glæde at kunne fortælle om min tro på
Kristus, og han elsker vi mennesker. Dette har jeg derfor gjort og derved fået rigtig
mange gode og frugtbare samtaler med interesserede mennesker.
I mange år har jeg haft en anden drøm end dengang, jeg var ung.
Jeg har helt siden, jeg var ny frelst drømt om en opblomstring af kirken i Danmark, hvor
Kristi legeme udfolder sig i overensstemmelse med, hvad vi kan læse i de paulinske
breve i Bibelen, hvor tjenester og nådegaver udfolder sig helt og fuldt. IMG_0010JPG

Ja, det var ikke bare en drøm; men jeg oplevede, at Gud i de første år af mit liv som kristen talte til mig
om, at der ville komme en dag, hvor han vil gøre op med stive kirkesystemer, der bygger
på traditioner og ikke på et sundt Bibelsk fundament for menighedsopbygning. Jeg
oplever, at denne tid er kommet, og at Gud vil, at Pottemagerens Hus skal være med i det
nye, han gør.
PH er et først og fremmest et bedehus. Det skal det forsat være. Men jeg tror også, at
Gud mere og mere vil gøre stedet til et åbenbarings- og inspirationssted for Kirken i
Danmark sammen med andre steder i landet, hvor man ikke er bundet på hænder og
fødder af gamle traditioner, men er åben over alt det nye, Gud leder sit folk ind i.
Personlig har jeg stor forventning til, at Pottemageren får sin vej med Pottemagerens
Hus, hvilket vil sige, med alle der på den ene og anden måde har en tilknytning til stedet.
Knud Mortensen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Annonce