MØDEPLAN FOR STÆVNET FRA D. 4. til d. 6. april 2019
(bøn og delvis faste).

 

Torsdag d. 4. april kl. 18.00 Spisning.

Torsdag d. 4. april kl. 19.00 Velkomst v. Knud Mortensen. Oplæg til bøn v. Lis Christensen.

Fredag d. 5. april kl. 9.00 Bøn v. Ejnar Kristensen.

Fredag d. 5. april kl. 10.00 Oplæg til bøn v. Jens Møller Bæk

Fredag d. 5. april kl. 15.00 Undervisning om bøn v. Peter Tinggaard.

Fredag d. 5. april kl. 19.00 Undervisning v. Atula Masa fra Esbjerg (Se mere længere nede)

Lørdag d. 6. april kl. 9. Bøn v. Ejnar Kristensen.

Lørdag d. 6. april kl. 10.00 Generalforsamling.

Lørdag d. 6. april kl. 15.00 Samtalemøde.

Lørdag d. 6. april kl. 18.00 Spisning (delvis faste ophører).

Lørdag d. 6. april kl. 19.00 Lovsang

 

Atula Masa er fra Nagaland i det nordøstlige Indien. Hun er ansat i Pinsekirken i Esbjerg til at varetage det internationale arbejde som pastor. Hun arbejder meget med opsøgende og relations basseret arbejde samtidig med, at man har en international samling hver lørdag aften. Desuden arrangeres der Food Party (Stort internationalt spisearrangement der samler ca. 200 mennesker 4-5 gange om året.). Atula brænder for evangeliet, er fuld af liv og begejstring for at tjene Gud og mennesker.

 

Ordinær Generalforsamling i Foreningen Vægterne i henhold til vedtægterne.

Lørdag den 6. april 2019, kl. 10.00 på Pottemagerens Hus, Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
  Revideret regnskab og vedtægter ligger 14 dage før til gennemsyn
 
på Pottemagerens Hus, Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted.
4. Behandling af indkomne forslag.
  Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på Ordinær Generalforsamling
  skal skriftligt fremsendes til Bestyrelsen via foreningens sekretær senest 23. marts 2019.

  Birgitte Nissen, Dimen 13, 6200 Åbenrå
  Mail: birgittenissenmail@gmail.com
5. Valg af Bestyrelse:
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
    Knud Mortensen, modtager genvalg
    Valg af nyt medlem, Lis Christensen
  Følgende Bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.
    Peter Tinggaard, næstformand
    Birgitte Nissen, sekretær
6. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af vores nuværende revisor
  Brandt revision og rådgivning, Kolding
7. Eventuelt.