Mødeplan for bøn- og fastestævne fra d. 21. til 23. Nov

Torsdag d.21. kl. 18.00  Spisning
Torsdag d.21. kl. 19.30  Velkomst. Bøn
Fredag d. 22. kl. 10.00  Taler: Paul Conrad
Fredag d. 22. kl. 15.00  Taler: Paul Conrad
Fredag d. 22. kl. 19.30  Bøn
Lørdag d. 23. kl. 10.00  Bøn
Lørdag d. 23. kl. 15.00  ?
Lørdag d. 23. kl. 19.30  Afslutningsmøde.

Fredag og lørdag kl. 9.00 til 9.50 bedemøde v. Ejnar Kristensen.