Outreach fra PH. 2018. ”Hvor din fod betræder”.

[Disse udadvendte arrangementer er afsluttet, men vi har ladt dem blive på hjemmesiden, fordi vi forventer at gøre mange lignende tiltag i fremtiden også.]

Vi er en lille håndfuld fra PH, som blev så begejstret over Bønnevandringen på Bornholm sidste år, (se nyt fra PH-Bladet fra marts) at vi vil gå ud fire steder her i sommeren og efteråret 2018. Vi vil bede for mennesker og proklamere Guds navn og velsigne, på vandring igennem byen med guitar, sang og bøn.

Vi vil spejde efter nogle døre, der vil åbne sig for et stuemøde eller et besøg i din lokale kirke til Gudstjeneste om søndagen med Guitar og Harpe.Og som vanligt kan interesserede koble sig på os en time eller mere og følges med os. Vi skal selv sørge for vores forplejning, og da vi gerne skulle bruge så lidt tid på det som muligt, bliver det delvis faste, lidt som vi kender det.

Datoer og områder er som følgende:

Søndag d. 2. September til onsdag d. 6. September 2018.

Vi har base hos Lisa & Hans Gregersen ved Svendborg. Tilmelding til Lise nødvendigt hvis I ønsker at sove på stedet. Som planen ser ud lige nu, er vi inviteret til stuemøde i Nyborg, hos Michelle Batiste og Torben Rasmussen, Søndag d. 2/9 kl. 13.30 – 20.00.

Af hensyn til plads og forplejning, beder vi dig om at kontakte Torben Rasmussen på mobil: 31 52 15 53, Mail: torben-krog@mail.dk Eller Lise Jørgensen mobil: 24 24 03 42, Mail: ictus@mail.dk.

Mandag d.3/9 kl. 13.00 mødes vi i Pinsekirken Svinget 2, 5700 Svendborg, og beder sammen, før vi går hen på torvet. kl 14 – 15. Så går vi til Galgebakken, hvor vi slutter af med at proklamere Guds sejr over mørkets magter. Vi tænker også en dagstur eller to til Langeland,

Fredag d. 12. til onsdag middag d. 17. Oktober 2018.

Nogle af dagene er vi hos Anne og Svenn Strandberg, Nordsalling. Her er plads til 25 – 30 personer, som kommer til at overnatte på UMO-maner og der er plads til 60 personer i mødesalen. Tilmelding nødvendig til Lise.

Nærmere oplysninger kommer så snart vi har dem. Meld dig gerne hos Lise, så vi kan få et overblik over hvem der kommer og hvor og hvornår, og særligt hvis du vil overnatte på basen. Kontakt Lise Jørgensen for nærmere aftale på: email: ictus@mail.dk Mobil: 24 24 03 42

Gud velsigne dig!!

Tak at DU vil bede for os, og dem vi møder med Herrens Ord.’
Varm sommerhilsen.
Birgitte Hummeluhre Nissen, Aabenraa.
Ejnar Kristensen, sekretær på PH
Frank og Lise Jørgensen, Taastrup.