Dagens Ord til søndag d. 1. oktober 2017

I forbindelse med at vi har fået ny hjemmeside, har jeg lovet at bidrage
med en andagt. Derfor har jeg naturligvis søgt Gud for et ord, hvor jeg fik
følgende:
Ap.g. 3.19: ”Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive
udslettede”.
Der er intet, Gud hellere vil end at udøse hele den himmelske verdens
åndelige velsignelse (Ef. 1. 3.) over kirken i vort land. Dette kan en kyndig
bibellæser ikke være i tvivl om. Men hvorfor gør han det så ikke? For det
er jo ikke det, vi oplever. Eller er det? Skal vi være ærlige, må vi sige nej.
Vi har som kirke behov for Guds indgreb, for at vi kan blive et kraftcenter,
hvor igennem han kan velsigne. Skal dette ske, må vi adlyde ham og fatte
et andet sind og vende om fra vores onde veje, så han kan tilgive og
udslette vore synder.
David skriver i salme 139. 23-24. ”Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte,
prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig
ad evigheds vej”!
At ransage vil i denne forbindelse sige, at man stopper op og ved hjælp af
sanser og forstand kommer frem til en erkendelse eller forståelse af, om
man har sin sag i orden med Gud og næsten.
Til slut nogle ord af Paulus: Fil. 4. 8. ”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er
sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd
at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det
rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og
hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer”.
Amen.
Knud Mortensen