5. okt. Være altid glade, bed uden at blive trætte, og sig tak under alle forhold.Tess 5:18.
At lære at sige tak under alle forhold er en meget værdifuld tilegnelse.
Hvor taknemligheden råder, råder det positive, det livsbekræftende,
og det tiltrækkende. Hvor taknemligheden mangler, farves alt sort af
negativitet og kritik, og det er som kræftceller, de æder alt sundt op.
Har man mistet glæden, mister man hurtigt overskuddet.
Har man mistet overskuddet, har man også mistet evnen til at tage initiativer.
En dansk eventyrer, som havde været længe væk, fortalte om forandringen
I den danske folkesjæl fra før i tiden og så til nu.
Han sagde, at I danskere var gået fra at være glade og tilfredse til at være sure,
utilfredse og utaknemlige.
Gud har kaldet os til at være lys og salt, og det er bland andet ved, at vi er et
taknemligt og tilfreds folk.
Vi lyser op og trækker mennesker til vort fællesskab, når vi lader taknemligheden
råde i vore liv. Og taknemlige kan vi altid være, hvis vi vil. Gud har tilgivet os
vores synder.
Det er dog det største, som Gud nogensinde kommer til at gøre for os.
Når Han en gang har gjort det største, skal vi ikke tillade de mindre ting at stjæle
vores taknemmelighed og glæde ved livet.
Det største, som Gud nogensinde kommer til at gøre for os, det har Han gjort!
Derfor vær taknemlig og sig tak under alle forhold.
Aron Jensen