På denne side vil du kunne læse en lang række artikler om Pottemagerens hus. De vil primært være skrevet af bestyrelsen og af stedets medarbejdere, men der er også plads til artikler fra vores bagland. Fra mennesker, som står sammen med os og som også deltager i vores arrangementer; enten direkte eller via web TV.

 

Artikler skrevet af bestyrelsen:

2018 – “En ny tid på Pottemagerens hus” af Peter Tinggaard (2018)

2018 – “Ud på dybet” af Knud Mortensen (2018)

 

Artikler fra Udfordringen:

På denne side har vi også samlet nogle links fra Udfordringen, som har skrevet mange gode artikler om stedet. Ved at læse de forskellige artikler, kan må få en god fornemmelse for PHs histore – helt fra begyndelsen og indtil i dag.

2008 – “Moses Hansen opretter retrætested” (Om PH – før man vidste, hvor det skulle ligge)

2008 – “Moses laver bedehus”

2009 – “Maria skal overtage efter far Moses” (fra april)

2009 – “Pottemagerhus søger ny leder” (fra august)

2010 – “Moses holder linjen varm” (artikel med detaljer om den varme linjes begyndelse på PH)

2011 – “Gangsterdronning & luksusluder. Kate er ikke den, hun var.” (artikel om Kate Zaar, som fandt hendes kristne ståsted igennem PH)

2011 – “Yes, Gud har helbredt mig” (artikel om PHs tidligere sekretær, Else Käs, som blev helbredt ved et stævne på PH)

2012 – “Moses og Joys idyl på Aarø” (artikel om Moses og Joy, som rummer mange interessante detaljer om Pottemagerens hus)

2015 – “Faste for Danmark, indtil vækkelsen bryder igennem” (artiklen fremhæver, hvorledes PH havde afgørende betydning for opstarten af denne bevægelse)

2016 – “Hvorfor er der fokus på Israel” (artikel om stævne på PH med Willem J. J. Glashouwer).

2017 – “I harpeskole på Oliebjerget”

2017 – “Moses Hansens venner bakker op om bestyrelsens beslutning”

2018 – “En ny tid på pottemagerens hus”