D. 16. Okt.

Visioner for Pottemagerens Hus.

44d8a4852569f928f4c899347f4f1386jpg
Esajas Bog 62:6. ”På dine mure, Jerusalem, har jeg sat vægtere ud, som dag og nat
skal råbe til Gud, indtil hans løfter bliver opfyldt. Lad ikke hænderne synke, I, som
beder”.
Pottemagerens Hus er et sted, som er købt med det formål at være et bedehus i
Danmark.
Det er nok det første sted i Danmark, hvor der er så gode faciliteter med plads til
mange mennesker, der har på hjerte at være med til at bede for Danmark, Europa,
Israel og de behov, som dukker op i denne urolige verden omkring os.
Altså mennesker, som Gud har kaldet til at være ”Vægtere på muren”, og som vil
være indviede til at bede. Jeg tror, Gud kalder mennesker, som har det som et kald
til at være med til at bede om Guds riges komme. Mennesker, som vil indvie sig i
bøn for nationen.
Vort mål er, at der hele tiden kunne samle en flok, der har det som en tjeneste at
være i bøn, og som vil gå ind i den tjeneste, og vil være en del af et team, som beder
24 timer i døgnet.
Vi har plads til, at man kan komme nogle dage og være med i bøn.
Man kan også bo hvor som helst i landet og være med i en bønnetjeneste.
Målet er, at man altid kan ringe eller skrive om bøn for det, som brænder på - det kan
være personligt, for ens familie eller vore politikere, der ofte kommer ud for svære
opgaver. Noget der uventet dukker op i vort land eller udland.
Her kan ringes ind til vores sekretær på 7553 3323.
Vi har arbejdet med en ny Hjemmeside og fået en ny Udbyder, så der har været
nogle udfald, hvor man ikke har kunnet komme igennem teknisk set, da det tager tid
at skifte fra én Udbyder til en anden.
Vi håber snart, at det hele skulle være på plads, så vi igen kan kommunikere via mail
eller telefon. Det er altid svært med nye udfordringer.
Dagens Ord sendes via den Nye Hjemmeside. Den Nye Hjemmeside er:
www.watchman.dk eller Pottemagerens-Hus.
Dagens Ord kan høres på 97123 000.
Hvis du ønsker Dagens Ord ind i din Mailboks, så send dit navn. Derefter vil vi som
tidligere sende det til din Mailboks. Da ikke alle ønsker Dagens Ord lagt ind som
Mail, bliver vi nødt til at have en melding om, hvem der ønsker det, så formidler vi
denne service.
Vi har stadig Bøn og Fastestævner hver måned, hvor vi samles til bøn og beder for
vort land, Israel, for den urolige Verden omkring os og for hinanden.
Vi satser på at have stævner flere gange om året med forskellige talere.

Vort mål er at sende den Varme Linje hver torsdag aften med forskellige, der hentes
ind. Her kan man ringe eller skrive ind og komme med forbøns ønsker eller
vidnesbyrd.
Man er meget velkommen til under udsendelsen at ringe på telefon 97 220 120!
Skulle nogle have ønsker om et par dage i stilhed eller retræte, så er man
velkommen til at komme - her kan man bestille værelse på Telefon 7553 3323.
Vi har gode rammer – værelser med adgang til køkken og bad.
Må Gud give os nåde til, at vi er tro med den opgave, som Gud har givet os.
Vi er dybt taknemmelige for alle vore partnere og givere, som har betroet os
opgaven at forvalte Pottemagerens Hus.
Lis JensenMin drøm- Kristi legeme i funktion


CS-Lewis-Quote-Another-Goaljpg

For få måneder siden sagde jeg ja til en bestyrelsespost på Pottemagerens Hus. På
daværende tidspunkt anede jeg ikke, hvad jeg gik ind til. Tiden der fulgte har været en
turbulent og vanskelig tid for alle med tilknytning til huset også for os i bestyrelsen.
Det ser ud, som om noget er mislykkedes for Pottemageren, og det opleves, som om
Pottemageren er i gang med at forme et nyt kar, som han vil det.
”Når det kar, som Pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes,
lavede han det om til et andet kar, som han ville have det.” Jeremias 18.4.
Da jeg var ung, drømte jeg om at blive dyrlæge, køre rundt til bønderne i hvid kittel og
kloge mig på deres kobesætninger med en sprøjte i hånden. Således gik det ikke.
Undervejs i mine veterinære studier på Landbohøjskolen mødte Gud mig, og mit liv fik en
hel ny retning, idet jeg oplevede, at jeg skulle droppe mine studier.
Nu er jeg pensionist efter mange års arbejde i forskellig jobs, lærer, assistent på
sømandshjem, fabriksarbejder mm. I mit arbejde har jeg altid været omgivet af mange
mennesker, der for langt de flestes vedkommende ikke havde indsigt i, hvad det vil sige,
at være en kristen og tro på en levende og skabende Gud.
For mig har det altid været et privilegium og en glæde at kunne fortælle om min tro på
Kristus, og han elsker vi mennesker. Dette har jeg derfor gjort og derved fået rigtig
mange gode og frugtbare samtaler med interesserede mennesker.
I mange år har jeg haft en anden drøm end dengang, jeg var ung.
Jeg har helt siden, jeg var ny frelst drømt om en opblomstring af kirken i Danmark, hvor
Kristi legeme udfolder sig i overensstemmelse med, hvad vi kan læse i de paulinske
breve i Bibelen, hvor tjenester og nådegaver udfolder sig helt og fuldt. IMG_0010JPG

Ja, det var ikke bare en drøm; men jeg oplevede, at Gud i de første år af mit liv som kristen talte til mig
om, at der ville komme en dag, hvor han vil gøre op med stive kirkesystemer, der bygger
på traditioner og ikke på et sundt Bibelsk fundament for menighedsopbygning. Jeg
oplever, at denne tid er kommet, og at Gud vil, at Pottemagerens Hus skal være med i det
nye, han gør.
PH er et først og fremmest et bedehus. Det skal det forsat være. Men jeg tror også, at
Gud mere og mere vil gøre stedet til et åbenbarings- og inspirationssted for Kirken i
Danmark sammen med andre steder i landet, hvor man ikke er bundet på hænder og
fødder af gamle traditioner, men er åben over alt det nye, Gud leder sit folk ind i.
Personlig har jeg stor forventning til, at Pottemageren får sin vej med Pottemagerens
Hus, hvilket vil sige, med alle der på den ene og anden måde har en tilknytning til stedet.
Knud Mortensen

Annonce